Gall cael eich stopio a’ch chwilio fod yn brofiad amhleserus, waeth sut mae’r swyddogion heddlu yn ymdrin â’r mater. Ond os teimlir y defnyddiwyd gormod o rym neu agwedd amhriodol, yna hoffem glywed am hynny ac, os bydd angen, byddwn yn gweithredu. Yn yr un modd, rydym yn croesawu unrhyw awgrymiadau neu sylwadau cadarnhaol yr hoffech eu rhannu gyda ni.

Soniwch wrthym am eich profiad o gael eich stopio gan yr heddlu

Os ydych yn teimlo eich bod wedi cael profiad amhleserus neu anfoddhaol, efallai y byddwch am wneud cwyn ffurfiol. Gallwch wneud hynny os ydych chi’n teimlo bod swyddog heddlu wedi ymddwyn yn anghywir neu’n annheg. Er enghraifft, os ydych chi’n credu bod swyddog wedi:

  • bod yn anghwrtais tuag atoch
  • defnyddio grym gormodol
  • amharu ar eich hawliau
  • eich arestio’n anghyfreithlon

Caiff pob cwyn ei hymchwilio a gall hyn gymryd amser. 

Er mwyn gwneud cwyn ffurfiol ac i gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff cwynion eu hymchwilio, darllenwch ein tudalennau cwynion. Os ydych chi wedi cael profiad cadarnhaol, gallwch roi eich adborth i ni.

Sut i chwarae rhan

Cynllun Cysgodi

Mae cynllun Cysgodi Heddlu De Cymru yn rhoi’r cyfle i aelodau’r cyhoedd fynd gyda’n swyddogion ar batrôl a gweld drostynt eu hunain sut y gellir defnyddio stopio a chwilio.

Mae’r cynllun yn galluogi dysgu dwyffordd ac yn helpu i greu gwell dealltwriaeth ac agosrwydd rhwng yr heddlu a’r cyhoedd.

Ewch i wefan Comisiynydd Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru i ganfod mwy am sut i wneud cais.