Casgliadau stryd

Os ydych chi eisiau casglu arian neu werthu eitemau ar y stryd ar gyfer elusen efallai y bydd angen trwydded casgliadau stryd arnoch, yn dibynnu ar lle rydych yn casglu a’ch cyngor lleol.

Cysylltwch â’ch cyngor lleol er mwyn canfod a oes angen trwydded arnoch. Dewch o hyd i fanylion eich cyngor.

Yn Llundain Fwyaf (ac eithrio dinas Llundain) bydd angen i chi gysylltu â’r Heddlu Metropolitan am drwydded.

O dŷ i dŷ

Rhaid i chi wneud cais i’ch cyngor lleol am drwydded os ydych eisiau casglu arian neu nwyddau (yr ydych yn bwriadu eu gwerthu yn ddiweddarach) o gartrefi pobl ar gyfer elusen.

Cysylltwch â’ch cyngor (neu os ydych yn Llundain, yr Heddlu Metropolitan) er mwyn gwneud cais am drwydded. Dewch o hyd i fanylion eich cyngor.