Sylwer:

Nid yw’r gwasanaeth hwn er mwyn dweud wrthym am rywbeth sydd wedi digwydd i chi. Riportiwch drosedd drwy glicio yma neu riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy glicio yma

Os ydych yn cynllunio digwyddiad neu orymdaith, yn ôl y gyfraith efallai y bydd angen i chi ein hysbysu ymlaen llaw. Boed yn ŵyl, sioe, parti, gwrthdystiad llonydd neu orymdaith, fe fyddwn yn gweithio gyda chi er mwyn gwneud yn siŵr bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth.

Covid-19: Os ydych chi'n trefnu digwyddiad, gwiriwch y canllawiau diweddaraf ar fodloni rheoliadau diogelwch.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%