1. Beth i'w ddisgwyl fel dioddefwr neu dyst i drosedd
2. Beth sy'n digwydd ar ôl ichi riportio trosedd?
3. Cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygiad
4. Rhoi datganiad tyst neu ddatganiad dioddefwr
5. Mynd i'r llys
6. Beth sy'n digwydd ar ôl y treial?
7. Mudiadau cymorth i ddioddefwyr a thystion

Cymorth i Ddioddefwyr

Elusen genedlaethol sy'n ymroi i helpu unrhyw un y mae troseddau'n effeithio arnyn nhw i ymdopi â'u profiad ac ymadfer ohono. Mae'n cynnig gwasanaethau nid yn unig i ddioddefwyr a thystion, ond hefyd i'w ffrindiau a'u teuluoedd.

Os nad oes ganddyn nhw swyddfa yn eich ardal chi, gallan nhw eich cyfeirio at gymorth lleol.

Maen nhw hefyd yn rhedeg My Support Space, sef lle diogel a chyfrinachol am ddim lle gallwch ddewis sut gymorth yr hoffech ei gael. Cofrestrwch ar gyfer My Support Space - mae’n gyflym ac yn hawdd.Gwasanaeth Tystion Cyngor ar Bopeth

Elusen genedlaethol a rhwydwaith o elusennau lleol sy'n cynnig cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn, ac yn bersonol, am ddim.

Os ydych chi’n dyst mewn llys troseddol yng Nghymru neu Loegr, gallwch gael cymorth annibynnol am ddim gan Citizens Advice Witness Service. Does dim ots ar ran pwy rydych chi'n tystio, rydych chi’n dal yn gallu cael help.Gwybodaeth i ddioddefwyr a thystion

Gwefan sy'n helpu dioddefwyr a thystion troseddau yng Nghymru a Lloegr. Mae ganddyn nhw wybodaeth am yr hyn sy'n digwydd ar ôl ichi riportio trosedd, y bobl y gallech gyfarfod â nhw, y cymorth y dylech ei gael a sut i gwyno os aiff rhywbeth o'i le.


Cymorth lleol

Os oes arnoch chi angen help fel dioddefwr neu dyst i drosedd, mae yna gymorth am ddim yn Ffocws Dioddefwyr De Cymru..