Rydym yn rhoi gwybodaeth ar gael o fewn y dosbarthiadau gwybodaeth a ddisgrifir isod. Rydym yn cadw gwybodaeth yn unol â’n hatodlen cadw sy’n dilyn y canllaw a roddir yng Nghanllawiau Cenedlaethol NPCC ynghylch y safonau gofynnol ar gyfer Cadw a Gwaredu Cofnodion yr Heddlu.

Byddwn yn cyhoeddi deunydd o dan y Dosbarthiadau Gwybodaeth canlynol. Cliciwch ar y dolenni isod i ddangos deunydd a gyhoeddwyd o dan bob dosbarth.