Gallwch gwyno ar-lein am y ffaith bod eich cerbyd wedi cael ei symud gan yr heddlu.

A fyddech cystal â nodi, os ydych yn bwriadu herio’r penderfyniad i’w symud mae’n rhaid i chi ddal hawlio’r cerbyd yn ôl cyn y dyddiad gwaredu (byddwn yn cael gwared ar gerbydau wedi 14 diwrnod). Chi sy’n gyfrifol am dalu unrhyw gostau symud a storio.

Mater sifil yw symud cerbyd i bownd yr heddlu, sydd ar wahân i erlyniad am unrhyw droseddau moduro eraill.

Os ydych chi wedi cael eich riportio am drosedd bydd yr heddlu yn anfon llythyr atoch yn egluro’r dewisiadau sydd ar gael i chi a sut i apelio.

Os yw eich cwyn am swyddog heddlu neu aelod o staff yr heddlu gallwch gwyno ar-lein, yn Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu neu mewn unrhyw orsaf heddlu.

 

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i’ch gorsaf heddlu leol

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer