Beth yw cost tystysgrif arf tanio? Isod rydym wedi rhestru'r holl ffioedd gwahanol, p'un a ydych yn gwneud cais am dystysgrif arf tanio, tystysgrif gwn haels neu dystysgrif ffrwydron newydd, neu gais am adnewyddu neu amrywio un sy'n bodoli eisoes. Yma fe welwch chi wybodaeth hefyd i werthwyr arfau tanio ac ymwelwyr â'r Deyrnas Unedig.

Tystysgrifau arfau tanio a thystysgrifau gynnau haels

Mae tystysgrif arf tanio neu dystysgrif gwn haels yn ddilys am bum mlynedd.

Y math o dystysgrif

Gweithred

Ffi

Tystysgrif arf tanio

Caniatáu

£88
 

Adnewyddu

£62
 

Amrywio (ychwanegu arfau tanio) 

£20
 

Tystysgrif newydd

£4

Tystysgrif gwn haels

Caniatáu

£79.50
 

Adnewyddu

£49
 

Tystysgrif newydd

£4

Tystysgrifau cydamserol

Tystysgrif gydamserol yw pan fyddwn yn rhoi tystysgrif arf tanio a thystysgrif dryll yr un pryd. Mae prosesu'r rhain gyda'i gilydd yn lleihau ein costau gweinyddu, felly gallwn gynnig tystysgrifau cydamserol am ffi is.

Math o dystysgrif Gweithred + Math o dystysgrif Gweithred Ffi
Tystysgrif arf tanio Caniatáu Tystysgrif dryll Caniatáu £90
Tystysgrif arf tanio Caniatáu Tystysgrif dryll Adnewyddu £90
Tystysgrif arf tanio Adnewyddu Tystysgrif dryll Caniatáu £90
Tystysgrif arf tanio Adnewyddu Tystysgrif dryll Adnewyddu £65

Tystysgrifau ffrwydron

Mae'r tabl isod yn gymwys i unrhyw bwysau o ffrwydron hyd at 15kg.

Math o dystysgrif Gweithred Ffi Dilys am

Caffael yn unig

Caniatáu

Am ddim

5 mlynedd

Caffael a chadw

Caniatáu

Am ddim

5 mlynedd

I gaffael, neu i gaffael a chadw, rhwng 15kg a 2000kg o ffrwydron, gall fod rhaid talu ffi. Cewch ragor o wybodaeth gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

Os ydych yn bwriadu caffael a chadw mwy na 2000kg, gwnewch gais am dystysgrif gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Trwyddedau i ymwelwyr

Y math o dystysgrif

Pobl Ffi

Trwydded i ymwelydd

1–5

£20 y person

Trwydded ymweliad grŵp

6–20

£100 i gyd

Cymeradwyaeth i glwb

Y math o dystysgrif

Y math o glwb

Ffi

Tystysgrif arf tanio

Wedi’i gymeradwyo gan y Swyddfa Gartref

Am ddim

Gwerthwyr arfau tanio

Y math o dystysgrif

Ffi

Dilys am

Cofrestriad cychwynnol gwerthwr arfau tanio

£200

3 blynedd

Ailgofrestru gwerthwr arfau tanio

£200

3 blynedd

Ffair Hela etc. os yw’ch prif le busnes yn ardal Heddlu arall

£13   

Os ydych yn Werthwr Arfau Tanio Cofrestredig (RFD) sy'n gwneud cais am fangre ychwanegol neu drwydded dros dro cysylltwch â ni yma.