Os ydych chi’n poeni am eich meddyliau neu’ch ymddygiad parthed plant, ac yn teimlo y gallech fod mewn perygl o gyflawni trosedd rhyw plant, gweithredwch nawr er mwyn atal hynny. Isod cewch wybodaeth am y ffyrdd diogel y gallwch gysylltu i gael cymorth a chyngor.

Sefydliad Lucy Faithfull

Elusen gofrestredig sy’n darparu cefnogaeth a chyngor i droseddwyr a’u teuluoedd yw Sefydliad Lucy Faithfull.

Rhowch derfyn arno nawr!

Mae gan un o brosiectau Sefydliad Lucy Faithfull Foundation, Stop it now’ linell gymorth ffôn am ddim a chyfrinachol i gael cyngor a chefnogaeth ar unwaith.

Ffoniwch 0808 1000 900 neu e-bostiwch.