Bydd byrgleriaid yn targedu ffenestri gan ei bod yn haws cael mynediad drwyddynt na drysau. Gwiriwch i weld sut mae eich ffenestri’n edrych o’r tu allan, gan gael gwared ar unrhyw fannau mynediad posibl lle gallwch.

A oes yna unrhyw waliau, biniau neu ddodrefn gardd y gellir eu defnyddio i gyrraedd ffenestri? Peidiwch â rhoi help i ladron, ac ar gyfer ffenestri hawdd eu cyrraedd, megis y rhai ar y llawr gwaelod, darllenwch ein hawgrymiadau isod.

Secure-Windows-Crime-Prevention-1-Sash-L

1. Argymhellir gwydr wedi’i lamineiddio neu ffilm ddiogelwch ar gyfer ffenestri llawr gwaelod a rhai sy’n hawdd eu cyrraedd.

2. Mae atalwyr sash yn rhwystro unrhyw un rhag agor ffenestr sash ddigon i ddringo drwyddi.

Secure-Windows-Crime-Prevention-2-lock-restrictor-L

3. Argymhellir cloeon gydag allweddi ar gyfer mathau o ffenestri sy’n agor allan, yn hytrach nag i fyny, ac unrhyw ffenestri ar y llawr gwaelod neu hawdd eu cyrraedd. Cofiwch, bydd cloeon ffenestri ond yn effeithiol os cânt eu defnyddio, felly gwiriwch eich bod wedi eu cloi cyn gadael eich cartref neu fynd i’r gwely.

4. Mae cyfyngwyr agor ffenestri yn caniatáu i chi awyru eich cartref ond gwnewch yn siŵr na ellir pigo’r cloeon neu eu datgloi o’r tu allan.

Os ydych yn gosod ffenestri newydd, ystyriwch bob amser gynhyrchion sydd wedi’u hachredu ar gyfer eu diogelwch gan fod y ffenestri hyn wedi’u profi i safonau Prydeinig ac fe’u cymeradwyir gan gwmnïau yswiriant. Mae PAS 24 2016 yn ansawdd da.