Cynllun atal troseddu yw Pawennau ar Batrôl lle mae perchnogion cŵn yn cofrestru i fod yn ‘llygaid a chlustiau’ ar gyfer eu cymuned pan fyddant yn mynd â’u hanifeiliaid anwes am dro.

Ar hyn o bryd gellir ymuno â’r cynllun o fewn Abertawe neu Castell-nedd Port Talbot.

Os ydych chi’n mynd â chi am dro yn rheolaidd, gallwch ymuno â Phawennau ar Batrôl er mwyn rhoi gwybod i’r heddlu a’r cyngor am yr hyn a welwch, er enghraifft:

  • gwerthu cyffuriau
  • taflu sbwriel yn anghyfreithlon
  • cŵn peryglus
  • ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • troseddau potsio bywyd gwyllt
  • byrgleriaeth a throseddau cerbydau


Drwy wneud hyn byddwch yn helpu i wneud y canlynol:

  • gwneud eich cymdogaeth yn fwy diogel
  • meithrin cryfder a chysylltedd yn eich cymuned
  • lleihau’r cyfle ar gyfer troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol


Ymuno â Phawennau ar Batrôl

Os ydych yn byw yn Abertawe ac eisiau ymuno â thîm, e-bostiwch ni. Gallwch hefyd fynd i wefan Cyngor Abertawe

Os ydych yn byw yng Nghastell-nedd Port Talbot ac eisiau ymuno â thîm, e-bostiwch ni. Gallwch hefyd fynd i wefan Cyngor Castell-nedd Port Talbot.