Dyma gynghorion er mwyn helpu i atal eich cwch neu ei gynnwys rhag cael ei ddwyn ac atal mân droseddau a fandaliaeth.

Mae larymau ceir wedi’u seilio ar weithrediad 12VDC ac mae hynny hefyd yn wir am y mwyafrif o’n cychod. Gosodwch system larwm o ansawdd da, gyda rhybudd, er mwyn atal lleidr sy’n manteisio ar gyfle. Bydd yr unedau gorau yn anfon neges at berchnogion os bydd problem gyda diogelwch.

Gosodwch draciwr GPS: mae’r unedau mwyaf soffistigedig yn rhoi gwybod i chi a’r heddlu os bydd eich cwch yn symud.

Analluogwch eich motor.

Clymwch eich cwch â chadwyn i’r angorfa mewn ardaloedd trefol er mwyn rhwystro pobl rhag ei hwylio i ffwrdd. Gallwch ddefnyddio cadwyn neu raff ddur a chlo clap. Mae clymwyr cebl cryf hefyd yn gweithio os byddwch yn clampio rhaffau gyda’i gilydd yn agos i glymbyst a stydiau T.

Gosodwch giardiau ar ffenestri a bariau ar draws drysau mynediad.

Uwchraddiwch yr holl gloeon i’r ansawdd gorau sydd ar gael a chaewch pob hatsh a drws gyda hasbiau mewnol cryf.

Defnyddiwch gloeon clap silindr, fel y rheini a ddefnyddir ar faniau diogelwch, sy’n anoddach i’w hagor na chlapiau clo arferol.

Gosodwch deledu cylch cyfyng.

Gosodwch oleuadau diogelwch PIR.

Gosodwch dap tanwydd sy’n cloi neu larwm tanc i warchod y tanwydd yn eich tanc.

Peidiwch â gadael offer gwerthfawr ar y to.

Clowch feiciau gyda chadwyni.