South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

News

🎄 Christmas is a favourite time of year for fraudsters, eager to get their hands on your money, your identity or both.Treat those unexpected emails, texts, phone calls and posts with caution #connectedchristmas ⚠️📩☎️📨⚠️👀▶️ www.getsafeonline.org/connectedchristmas🎄 Y Nadolig yw hoff gyfnod twyllwyr, sy'n awyddus i gael eu dwylo blewog ar eich arian, eich hunaniaeth neu'r ddau.Byddwch yn ofalus wrth drin e-byst, negeseuon testun, galwadau ffôn a negeseuon annisgwyl #cyswlltnadolig ⚠️📩☎️📨⚠️ ... MoreLess

🎄 Christmas is a favourite time of year for fraudsters, eager to get their hands on your money, your identity or both.

Treat those unexpected emails, texts, phone calls and posts with caution #connectedchristmas ⚠️📩☎️📨⚠️

👀▶️ http://www.getsafeonline.org/connectedchristmas

🎄 Y Nadolig yw hoff gyfnod twyllwyr, syn awyddus i gael eu dwylo blewog ar eich arian, eich hunaniaeth neur ddau.

Byddwch yn ofalus wrth drin e-byst, negeseuon testun, galwadau ffôn a negeseuon annisgwyl #cyswlltnadolig ⚠️📩☎️📨⚠️

2 hours ago

South Wales Police : Heddlu De Cymru

Cracking down on crime behind the wheel🚗 - the four Welsh 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Police Forces have launched a joint operation against drivers driving under the influence #DrinkDriving🍺🍻🍷 #DrugDriving 💊👮‍♀️Assistant Chief Constable Jenny Gilmer, South Wales Police said:“Witnessing the impact driving under the influence of alcohol or drugs can have on a family or a community is devastating. "In recent years the number of drivers choosing to use illegal substances and drive has been increasing. With new technology available, we are able to detect drivers driving under the influence of cocaine or cannabis far easier than ever before. If someone decides to drive while under the influence of drink or drugs they should expect to be caught and face the consequences. "The message is clear - driving under the influence of alcohol or drugs puts drivers and road users at serious risk of harm."💻https://www.south-wales.police.uk/en/newsroom/cracking-down-on-crime-behind-the-wheel/#CrackingDownOnCrime🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Targedu troseddau y tu ôl i'r llyw 🚗– mae pedwar Heddlu Cymru wedi lansio cyd-ymgyrch yn erbyn gyrwyr sy'n gyrru dan ddylanwad #YfedaGyrru 🍺🍻🍷 #CymrydCyffuriauaGyrru 💊👮‍♀️Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Jenny Gilmer: "Mae bod yn dyst i'r effaith y gall gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau ei chael ar deulu neu gymuned yn dorcalonnus. "Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y gyrwyr sy'n dewis defnyddio sylweddau anghyfreithlon a gyrru wedi bod yn cynyddu. Gyda thechnoleg newydd ar gael, rydym yn gallu canfod gyrwyr sy'n gyrru dan ddylanwad cocên neu ganabis yn llawer haws nag erioed o'r blaen. Os bydd rhywun yn penderfynu gyrru tra'i fod dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau dylai ddisgwyl cael ei ddal a wynebu'r canlyniadau. "Mae'r neges yn glir – mae gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn peri risg ddifrifol o niwed i yrwyr a defnyddwyr ffyrdd." 💻https://www.south-wales.police.uk/cy/newsroom/targedu-troseddu-y-tu-ol-ir-olwyn/#TacloTroseddwyr^JW ... MoreLess

Cracking down on crime behind the wheel🚗 - the four Welsh 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Police Forces have launched a joint operation against drivers driving under the influence #DrinkDriving🍺🍻🍷 #DrugDriving 💊

👮‍♀️Assistant Chief Constable Jenny Gilmer, South Wales Police said:

“Witnessing the impact driving under the influence of alcohol or drugs can have on a family or a community is devastating. 
 
In recent years the number of drivers choosing to use illegal substances and drive has been increasing. With new technology available, we are able to detect drivers driving under the influence of cocaine or cannabis far easier than ever before. If someone decides to drive while under the influence of drink or drugs they should expect to be caught and face the consequences.
 
The message is clear - driving under the influence of alcohol or drugs puts drivers and road users at serious risk of harm.

💻https://www.south-wales.police.uk/en/newsroom/cracking-down-on-crime-behind-the-wheel/

#CrackingDownOnCrime

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Targedu troseddau y tu ôl ir llyw 🚗– mae pedwar Heddlu Cymru wedi lansio cyd-ymgyrch yn erbyn gyrwyr syn gyrru dan ddylanwad #YfedaGyrru 🍺🍻🍷 #CymrydCyffuriauaGyrru  💊

👮‍♀️Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Jenny Gilmer: 

Mae bod yn dyst ir effaith y gall gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau ei chael ar deulu neu gymuned yn dorcalonnus. 
 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y gyrwyr syn dewis defnyddio sylweddau anghyfreithlon a gyrru wedi bod yn cynyddu. Gyda thechnoleg newydd ar gael, rydym yn gallu canfod gyrwyr syn gyrru dan ddylanwad cocên neu ganabis yn llawer haws nag erioed or blaen. Os bydd rhywun yn penderfynu gyrru trai fod dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau dylai ddisgwyl cael ei ddal a wynebur canlyniadau.
 
Maer neges yn glir – mae gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn peri risg ddifrifol o niwed i yrwyr a defnyddwyr ffyrdd. 

💻https://www.south-wales.police.uk/cy/newsroom/targedu-troseddu-y-tu-ol-ir-olwyn/

#TacloTroseddwyr

^JW

 

Comment on Facebook

Aahahahhahahahaha

I'm always Des if hubby has a drink because I don't drink and well someone has to drive.

+ View previous comments

Load more

There are only 2⃣4⃣ hours ⌚️left until our consultation closes. 💬To tell us about your policing priorities and how much extra you would be willing to pay towards policing through the precept, take part in our survey here: 💻http://bit.ly/SWPrecept1920🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dim ond 2⃣4⃣ oriau⌚️sydd ar ôl nes bydd yr ymgynghoriad yn cau. 💬Er mwyn dweud wrthym am eich blaenoriaethau plismona a faint y byddech yn fodlon talu'n ychwanegol tuag at blismona drwy'r praesept, cymerwch ran yn ein harolwg yma:💻http://bit.ly/HDCPraesept1920^JW ... MoreLess

There are only 2⃣4⃣ hours ⌚️left until our consultation closes. 

💬To tell us about your policing priorities and how much extra you would be willing to pay towards policing through the precept, take part in our survey here: 

💻http://bit.ly/SWPrecept1920

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dim ond 2⃣4⃣ oriau⌚️sydd ar ôl nes bydd yr ymgynghoriad yn cau. 

💬Er mwyn dweud wrthym am eich blaenoriaethau plismona a faint y byddech yn fodlon talun ychwanegol tuag at blismona drwyr praesept, cymerwch ran yn ein harolwg yma:

💻http://bit.ly/HDCPraesept1920

^JW

In this week's episode we have an insight into how the nature of crime has changed due to the rise in online fraud 💻 , while officers in Barry and Neath show us what they deal with on a day-to-day basis.📹🚔Yr wythnos yma cawn fewnwelediad i'r ffordd mae natur troseddu wedi newid o ganlyniad i'r cynnydd mewn twyll ar-lein 💻 a bydd swyddogion yn Y Barri a Chastell-Nedd yn dangos i ni yr hyn y maent yn delio ag ef yn ddyddiol. ... MoreLess

 

Comment on Facebook

It’s ok Peter Worner, the feeling might be mutual

I hate you all

Kelsey Elizabeth Moule

James Jimmy Dougal looks like you in the blue t shirt lmao, at -2.10. even down to the hand on the hip pmsl. what u reckon Jo Louise Lisa Morgan Richard Rushton Vicki Morgan lol

Yes pop

Hello!

Well done swp ❤

Janet Moule

No breaks always sat in thunder road cafe you fibber

Elle Francis

You know what your adults grow up instead of putting childish stuff up no wonder kids are how they are these days yes the police can be a pain but they also help too they do what they have to as there job but like the officer said they are only human yes you get the odd police officer that aint very nice but you do get genuine ones that want to help too

Thank you all xxx

Thanks guys

Hello and thank you....

Emily Moule

Thank you South Wales police

Claire Thomas Prosser

It's christmas....where's the no drink and drive campaign?

Keep up the good work. 👍

Charming dickhead

+ View previous comments

Load more
MENU