South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

quick exit

Gweithio tuag at weithlu cynrychioliadol

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i recriwtio mwy o bob o’n cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn llawn.

Rydym yma i wasanaethu holl gymunedau De Cymru.

Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi gwahaniaethau unigryw unigolion, ac rydym am i Heddlu De Cymru barhau i ddatblygu fel sefydliad sy’n cynrychioli ac yn adlewyrchu ein cymunedau.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, croesawn geisiadau gan bob person sy’n gymwys am y swydd.

Fodd bynnag, gan fod ymgeiswyr o gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn cael eu tan-gynrychioli o fewn yr Heddlu ar hyn o bryd, byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr BME yn enwedig.

Os hoffech siarad â rhywun am yr ymgyrchoedd recriwtio sydd i ddod, y cyfleoedd a’r cymorth sydd ar gael i chi, cysylltwch â’n tîm gweithlu cynrychioladol yn Joinus@south-wales.pnn.police.uk neu ffoniwch 01656 762995.

MENU