South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Ymunwch â Ni

Mae Heddlu De Cymru yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd gyda’r un nod, sef cadw De Cymru yn ddiogel. Rydym yn gweithio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ar draws ardal o tua 800 o filltiroedd sgwâr o Abertawe i Ferthyr Tudful i’n prifddinas, Caerdydd. Mae’n swydd lle nad yw dau ddiwrnod fyth yr un peth – ac mae’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa boddhaus a chyffrous. Mae’r cyfleoedd hyn yn croesi amrywiaeth o swyddi, o swyddogion yr heddlu i staff yr heddlu a gwirfoddolwyr, mae pob rôl yn hanfodol i’n helpu i wasanaethu ein cymunedau. Ein nod yw datblygu gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau – gan ddenu’r dalent gorau o’r garfan ehangaf bosibl o bobl.

MENU