South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Ymgyrch Sceptre ynghylch troseddau’n ymwneud â chyllyll i gael ei hyrwyddo yn ystod gêm Cymru yn erbyn y Barbariaid

Bydd ymgais yr heddlu i godi ymwybyddiaeth o’r ffordd y gallwn helpu i fynd i’r afael â throseddau cyllyll yn cael hwb ddydd Sadwrn diolch i negeseuon a fydd yn cael eu harddangos yn Stadiwm Principality Cymru yn ystod y ddwy gêm yn erbyn y Barbariaid.

DIWEDDARWYD DDIWETHAF:
2019-11-28

Bydd ymgais yr heddlu i godi ymwybyddiaeth o’r ffordd y gallwn helpu i fynd i’r afael â throseddau cyllyll yn cael hwb ddydd Sadwrn diolch i negeseuon a fydd yn cael eu harddangos yn Stadiwm Principality Cymru yn ystod y ddwy gêm yn erbyn y Barbariaid.

Bydd Cymru, sydd wedi cyrraedd rownd gynderfynol Cwpan y Byd, yn herio’r Barbariaid yng nghartref rygbi Cymru ar 30 Tachwedd. Hon fydd gêm gyntaf y prif hyfforddwr – a chyn-swyddog Heddlu Seland Newydd – Wayne Pivac.

Yn dilyn y gêm honno bydd Menywod Cymru yn herio’r Barbariaid.

Gall y 60,000 a mwy o gefnogwyr sydd am fynd i gartref rygbi Cymru ddisgwyl dysgu mwy am Ymgyrch Sceptre Heddlu De Cymru – yr awydd i fynd i’r afael â throseddau cyllyll a’u hatal.

Bydd posteri a baneri wedi’u harddangos o amgylch y lleoliad, ac ar sgriniau mawr y stadiwm.

Sefydlwyd Ymgyrch Sceptre i ganolbwyntio ar droseddau cyllyll ac er nad yw hyn yn broblem i fwyafrif llethol o gymunedau yn Ne Cymru, mae’r heddlu wedi addo peidio byth â llaesu dwylo. Mae ymgyrchoedd wedi’u targedu, ymgysylltu ac addysg i dawelu meddwl pobl ifanc eu bod yn fwy diogel heb gario cyllyll i gyd yn rhan o’r tactegau sydd ar waith gennym.

Dywedodd y rhingyll Gerallt Hughes, sydd wedi llunio rhaglen ddiweddar o weithgarwch gwrth-gyllyll yng Nghaerdydd:

“Er na fydd trpseddau cyllyll yn effeithio ar y rhan fwyaf o bobl, mae’n fater sydd wedi cyrraedd y penawdau yn ystod y misoedd diwethaf ac rydym yn benderfynol o wneud popeth posibl i fynd i’r afael ag ef yma.
“Hoffwn ddiolch yn fawr i Undeb Rygbi Cymru am ei chefnogaeth i’r ymgyrch hon, sy’n amhrisiadwy ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr iawn.
“Gall pob un ohonom wneud ein rhan i atal troseddau cyllyll, ac rwy’n annog unrhyw un sydd ag unrhyw bryderon neu amheuon i gysylltu naill ai â’r heddlu neu Crimestoppers Cymru yn gwbl ddienw.”

Dywedodd llefarydd Undeb Rygbi Cymru:

“Mae Undeb Rygbi Cymru’n gwbl gefnogol o’r ymgyrch hon gan Heddlu De Cymru, i fynd i’r afael â throseddau cyllyll a’u hatal.
“Gwyddom fod gan ddigwyddiadau proffil uchel fel gemau rhyngwladol Cymru yn Stadiwm Principality y pŵer i ddenu cryn sylw ac rydym yn fwy na pharod i wneud yr hyn a allwn er mwyn helpu i bwysleisio negeseuon pwysig yr ymgyrch hon yn ystod y gêm yn erbyn y Barbariaid y penwythnos hwn.”

MENU