South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Mae’r heddlu yn galw ar y cyhoedd i gofrestru ar gyfer hyfforddiant gwrthderfysgaeth am ddim

Mae Plismona Gwrthderfysgaeth wedi penderfynu ehangu’r hyfforddiant i unrhyw un sydd am fod yn Ddinesydd Gwrthderfysgaeth i’w alluogi i ddysgu sut i adnabod yr arwyddion o ymddygiad amheus a deall yr hyn sydd angen ei wneud mewn digwyddiad mawr

DIWEDDARWYD DDIWETHAF:
2019-12-10

Mae cwrs hyfforddiant gwrthderfysgaeth llwyddiannus ar gael i’r cyhoedd am y tro cyntaf a hoffai Heddlu De Cymru i chi gofrestru ar ei gyfer a helpu i ddiogelu’r DU.

Cynlluniwyd y pecyn e-Ddysgu ar Ymwybyddiaeth o ACT gan swyddogion gwrthderfysgaeth ac arbenigwyr ar ddiogelwch, a dim ond i staff a oedd yn gweithio mewn ardaloedd torfol, fel canolfannau siopa a lleoliadau adloniant, yr oedd yn cael ei gynnig yn flaenorol.

Erbyn hyn, mae Plismona Gwrthderfysgaeth wedi penderfynu ehangu’r hyfforddiant i unrhyw un sydd am fod yn Ddinesydd Gwrthderfysgaeth i’w alluogi i ddysgu sut i adnabod yr arwyddion o ymddygiad amheus a deall yr hyn sydd angen ei wneud mewn digwyddiad mawr.

Cynlluniwyd y rhaglen yn wreiddiol mewn partneriaeth â’r siop fanwerthu boblogaidd, Marks and Spencer, ac roedd yn rhaid i’r cyfranogwyr gael eu cofrestru gan eu cyflogwyr. Erbyn hyn, mae’r adnodd dysgu ar-lein ar gael am ddim i unrhyw un sydd am gymryd rhan.

Ni wnaed y penderfyniad i gynnig yr hyfforddiant i’r cyhoedd mewn ymateb i’r ymosodiad diweddar yn Llundain. Fodd bynnag, roedd y digwyddiadau trasig 10 diwrnod yn ôl lle y gwnaeth dau berson farw o ganlyniad i derfysgaeth, yn ein hatgoffa o’r bygythiad parhaus a’r angen i fod yn wyliadwrus.

Yn ôl llefarydd Detectif Uwcharolygydd Noel Harris, ar ran WECTU, “Mae’r pecyn e-ddysgu ar Ymwybyddiaeth o ACT yn arbennig o ddefnyddiol i unrhyw un sy’n gweithio mewn ardaloedd torfol neu sy’n ymweld â nhw’n rheolaidd.

“Gwnaethom ddatblygu pob cam ar y cyd ag arbenigwyr y diwydiant ac mae dros filiwn a hanner o fodiwlau wedi cael eu cwblhau hyd yma.

“Mae’r cwrs wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae naw allan o bob 10 defnyddiwr yn dweud y byddent yn ei argymell, felly hoffem ei gynnig i gynifer o bobl â phosibl.

“Mae lefel Sylweddol o fygythiad o hyd – sy’n golygu bod ymosodiad yn debygol – felly mae rhoi’r cyfle i bawb fod yn fwy gwyliadwrus ar ran yr heddlu a thimau diogelwch lleol yn helpu i gadw pob cymuned yn ardal Heddlu De Cymru yn ddiogel.

“Yn amlwg, mae cyfnod y Nadolig yn brysur iawn – felly mae’n gyfle da i ymuno a dod yn Ddinesydd Gwrthderfysgaeth.”

Mae’r pecyn Ymwybyddiaeth o ACT yn cynnwys saith modiwl sy’n cymryd ychydig funudau yr un i’w cwblhau. Gallwch gadw eich gwaith ac ailymuno ar unrhyw adeg. Mae’n cymryd tua 45 munud i gwblhau pob modiwl – felly gallai llai nag awr o’ch amser helpu i atal ymosodiad neu helpu i achub bywydau pe byddai rhywbeth yn digwydd.

Caiff y cwrs ei gynnal gan arbenigwyr ar hyfforddiant ar-lein, Highfield. Cliciwch yma i gofrestru a dechrau dysgu.

MENU