South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Heddlu De Cymru Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2017

Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar gyflog y rhywiau. Mae’n ofynnol i gyflogwyr yn y sector cyhoeddus sydd â 250 o gyflogeion neu fwy gyhoeddi gwybodaeth am y bylchau cyflog rhwng y rhywiau. Mae’n tynnu sylw at ein gweithlu, nifer st

DIWEDDARWYD DDIWETHAF:
2018-03-28

Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar gyflog y rhywiau. Mae’n ofynnol i gyflogwyr yn y sector cyhoeddus sydd â 250 o gyflogeion neu fwy gyhoeddi gwybodaeth am y bylchau cyflog rhwng y rhywiau.

Mae’n tynnu sylw at ein gweithlu, nifer staff yr heddlu a swyddogion yr heddlu rydym yn eu cyflogi yn ogystal â’r cydbwysedd rhwng y rhywiau yn ein sefydliad.

Mae ein hadroddiad yn dangos nad yw dynion a merched yn cael eu talu’n wahanol am yr un math o waith yn Heddlu De Cymru. Fodd bynnag, mae canran uwch o ferched yn gweithio o fewn y graddau is ar gyfer staff yr heddlu, ac mae llai o swyddogion yr heddlu sy’n ferched ar y cyfan.

Mae ein Cynllun Cyflawni ar gyfer Recriwtio, Datblygu a Chadw Merched, yn tynnu sylw at y gwaith a wnaed er mwyn annog merched i ymuno â Heddlu De Cymru a datblygu yn eu gyrfa; hyrwyddo amgylchedd gwaith cefnogol; a hyrwyddo iechyd a lles merched. Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r adroddiad hwn bob blwyddyn.