South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Cyngor ar Atal Troseddau Car
DIWEDDARWYD DDIWETHAF:
2017-05-15

Gellir atal y rhan fwyaf o droseddau cerbyd. Gall gymryd cyn lleied â 10 eiliad i leidr ddwyn rhywbeth o’ch car. Y ffordd orau o ddiogelu eich eiddo yw cloi eich car pryd bynnag rydych yn ei adael. Dyma bethau eraill y gallwch eu gwneud:

  • Mynd â phopeth o’r car; peidiwch hyd yn oed â gadael siaced lle gellir ei gweld
  • Cau’r to haul yn ogystal â’r ffenestri pan fyddwch yn gadael
  • Peidio â storio pethau yn y gist; ewch â nhw gyda chi
  • Storio gwybodaeth am berchnogaeth car yn eich cartref, nid yn eich car
  • Cael trefn i sicrhau eich bod bob amser yn mynd â’r allwedd danio
  • Mynd â stereos a chyfarpar llywio â lloeren y gellir eu tynnu allan
  • Ar ben hynny, gall defnyddio platiau rhif diogel (gwrthladrad) wneud eich platiau’n llai deniadol i ladron