South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gwrandawiadau Achosion o Gamymddwyn Cyhoeddus

O 1 Mai 2015 ymlaen, gall gwrandawiadau achosion o gamymddwyn gan yr heddlu gael eu cynnal yn gyhoeddus. Bydd rhai sefyllfaoedd lle y bydd yn angenrheidiol ac yn briodol cynnal gwrandawiad disgyblu’r heddlu neu wrandawiad apêl cyfan neu ran ohono yn breifat. Yr uwch swyddog neu’r person â chymwysterau cyfreithiol sy’n cadeirio’r panel fydd yn gwneud y penderfyniad hwn.

Byddwn yn cyhoeddi gwrandawiadau cyhoeddus ar gyfer achosion o gamymddwyn yr heddlu isod. Gellir anfon ceisiadau i fynychu i’n Hadran Safonau Proffesiynol lle y byddant yn cael eu hystyried yn unigol.

Bydd hysbysiadau o ganlyniadau gwrandawiadau achosion o gamymddwyn ar gael i’r cyhoedd ar y dudalen hon am gyfnod o 28 diwrnod.

MENU