South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth

Er mwyn cyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth, darparwch y wybodaeth ganlynol yn ysgrifenedig, naill ai drwy e-bost neu drwy’r post:

  • Eich enw llawn
  • Cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth
  • Disgrifiad clir o’r wybodaeth rydych yn gwneud cais amdani
  • Unwaith y daw Cais Rhyddid Gwybodaeth dilys i law, mae dyletswydd gyfreithiol ar Heddlu De Cymru i ymateb i’r ymgeisydd o fewn 20 diwrnod gwaith. Fodd bynnag gellir ymestyn y cyfnod hwn mewn rhai amgylchiadau lle caiff budd y cyhoedd ei ystyried.

Cysylltu â Ni

  • Ffôn: 01656 303 444
  • E-bost:  foi@south-wales.pnn.police.uk
  • Cyfeiriad: Rhyddid Gwybodaeth, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU

 

MENU