South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cais am Dystysgrif Heddlu at Ddibenion Mewnfudo

Mae Swyddfa Cofnodion Troseddol ACPO (ACRO) yn rhoi Tystysgrifau Heddlu i bobl sydd eisiau mudo i nifer o wledydd gan gynnwys Awstralia, Gwlad Belg, Canada, Ynysoedd y Cayman, Seland Newydd, De Affrica ac Unol Daleithiau America.

Mae’r dystysgrif yn nodi a oes gan y ceisydd gofnod troseddol yn y Deyrnas Unedig neu beidio ac mae’n ofynnol ei chael gan yr Uchel Gomisiwn neu’r Llysgenhadaeth ym mhob gwlad fel rhan o’r broses fisa.

Cofiwch y gallai’r dystysgrif hefyd gynnwys gwybodaeth am hanes troseddol tramor lle cafodd ei datgelu i’r DU.

Cofiwch y dylech gyflwyno cais am Dystysgrif Heddlu’n uniongyrchol i ACRO oherwydd nid Heddlu De Cymru sy’n delio â’r ceisiadau hyn.

Manylion Cyswllt 

MENU