South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

quick exit

Eich Hawl i Wybodaeth

Rydym yn ymrwymedig i fod mor agored a thryloyw â phosibl. Rydym yn bwriadu cyhoeddi gwybodaeth yn ein Cynllun Cyhoeddi sydd er budd y cyhoedd.

Fodd bynnag, weithiau ni ddatgelir gwybodaeth benodol. Mae’n rhaid diogelu gwybodaeth am ymchwiliadau presennol, dulliau ymchwilio, cudd-wybodaeth a thactegau gweithredol.

Pan fo angen byddwn yn rhoi ystyriaeth resymol i’r eithriadau a roddir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac yn peidio â rhyddhau gwybodaeth, yn benodol; Adran 30 Ymchwiliadau a gweithrediadau a gynhelir gan awdurdodau cyhoeddus, Adran 31 Gorfodi’r Gyfraith ac Adran 41 Gwybodaeth a ddarparwyd yn gyfrinachol.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi’r hawl i chi gael gwybodaeth ar gofnod a ddelir gan Heddlu De Cymru, yn amodol ar rai eithriadau.

Mae Uned Rhyddid Gwybodaeth Heddlu De Cymru yn cyhoeddi pob Datgeliad ar y wefan hon. Darllenwch y Cynllun Cyhoeddi Rhyddid i weld a yw’r wybodaeth rydych yn gofyn amdani eisoes wedi cael ei hateb a’i chyhoeddi.

MENU