South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cysylltu â Ni

Argyfwng

Ffoniwch 999 mewn argyfwng bob tro.

Dylid defnyddio’r rhif 999 mewn sefyllfaoedd argyfwng, felly pan fydd trosedd yn cael ei chyflawni, pan fydd unigolyn dan amheuaeth o gyflawni trosedd gerllaw, pan fydd perygl i fywyd neu pan gaiff trais ei fygwth.

Os oes gennych nam ar y clyw neu ar eich lleferydd, gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r system mini-com 01656 656 980 neu drwy ddefnyddio’r gwasanaeth SMS mewn argyfwng, gan decstio’r derbyniwr fel ‘999’. Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn mae’n rhaid i chi gofrestru ymlaen llaw naill ai ar-lein yn www.emergencysms.org.uk neu drwy decstio’r gair ‘register’ i 999 wedyn dilyn y cyfarwyddiadau.

Troseddau nad ydynt yn rhai brys

I roi gwybod am droseddau nad ydynt yn rhai brys gallwch wneud y canlynol:

    Rhowch wybod am drosedd/ digwyddiad arlein

  • Ffonio ein rhif ffôn ar gyfer galwadau nad ydynt yn rhai brys, 101
  • Ymweld â Gorsaf Heddlu
  • Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich lleferydd, gallwch ddefnyddio gwasanaeth ffôn testun 18001 101. Os oes gennych nam ar eich clyw gallwch hefyd gysylltu â’n gwasanaeth minicom ar 01656 656 980

Dylid defnyddio’r rhif ffôn 101 i roi gwybod am droseddau nad ydynt yn rhai brys ac ar gyfer ymholiadau cyffredinol. Dyma’r rhif y dylech ei ffonio os bydd eich car yn cael ei ddwyn er enghraifft, neu os ydych am roi gwybod am rywun sy’n defnyddio neu’n gwerthu cyffuriau, os bydd niwed i’ch eiddo neu os hoffech siarad â swyddog.

Dewch o hyd i’ch gorsaf Heddlu agosaf
MENU