South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol – Prosiect Gwirionedd

Bydd yr Ymchwiliad yn ymchwilio i weld a cyrff cyhoeddus a sefydliadau di-wladwriaeth arall yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldeb o ddifrif i amddiffyn plant rhag camdriniaeth rywiol, ac yn gwneud argymhellion ystyrlon i newid yn y dyfodol.

Mae’r Prosiect Truth yn rhoi ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol a oedd yn methu gan sefydliad y cyfle i rannu eu profiadau gyda hwylusydd a rennir mewn amgylchedd cefnogol. Ni fydd y rhai sy’n siarad allan yn cael eu barnu. Bydd yr Ymchwiliad yn defnyddio’r profiadau hyn i helpu i gadw plant yn ddiogel yn y dyfodol.

Os byddwch yn profi cam-drin yn rhywiol pan oedd yn blentyn a oedd yn methu gan sefydliad, gallwch roi eich profiad ar gofnod gyda Phrosiect Gwirionedd. I gael gwybod mwy, pen
i yr Ymchwiliad Annibynnol i wefan Plant Cam-drin Rhywiol, yn galw ar 0800 917 1000, e-bost share@iicsa.org.uk, neu bennaeth i’r dudalen facebook @IICSATruthProject.

https://youtu.be/Oou1DJLbThg
MENU