South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

USafe

Mae De Cymru yn un o’r lleoedd mwyaf diogel yn y DU i ddod i astudio, ac rydym am i hynny barhau. Felly p’un a ydych yng Nghaerdydd, Abertawe neu Drefforest, gallwch gadw’n ddiogel, chwarae’n ddiogel ac astudio’nddiogel drwy ddilyn ein cyngor.

Dechreuwn ni gyda’r chwe hanfod diogelwch ar gyfer Wythnos y Glas:

  • Gwnewch yn siŵr bod gennych yswiriant cynnwys ar gyfer eich cartref newydd, rhag ofn bydd eich eiddo yn mynd ar goll
  • Gwnewch eich hun yn gyfarwydd â’r ardal; casglwch fap, amserlen bws/trên, a chariwch rif cwmni tacsi dibynadwy
  • Cofrestrwch eich eiddo i gyd am ddim ar www.immobilise.com, a marciwch eich eiddo gyda phen UV
  • Cofiwch y gall alcohol effeithio’n ddifrifol ar eich synnwyr ymwybyddiaeth, a’ch arwain i gymryd risgiau. Peidiwch â’i gorwneud hi yn ystod dathliadau Wythnos y Glas
  • Rydyn ni am i chi gael profiad hwylus a diogel wrth astudio yn Ne Cymru, ac felly mae gennym swyddogion sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda’n poblogaeth o fyfyrwyr
  • Bydden ni’n eich annog i ddarllen ein Cyngor USafe i Fyfyrwyr ar Atal Troseddu (cyhoeddiad 2017-18) sy’n rhoi cyngor a chanllawiau atal troseddau yn arbennig i fyfyrwyr

Byddwch yn ymwybodol, os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, efallai y bydd angen i chi gofrestru fel Gwladolyn Tramor gyda’r Heddlu.

Llyfryn USafe

Cysylltu â Ni

Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru (Caerdydd), Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

PC Michael Neate

PCSO Will Evans

Prifysgol Abertawe/Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

PC Nicky Billingham

  • E-bost: Nicky.Billingham@south-wales.pnn.police.uk
  • Ffôn Symudol: 07584 004286
  • Twitter: @SWPSwansea

PCSO Clive Dainton

PCSO Mark Thomas