South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Twyll

Mae twyll wedi dod yn fwy ac yn fwy cyffredin yn ein byd heddiw gyda’r rhyngrwyd yn rhoi mwy o gyfleoedd i droseddwyr dwyllo eraill. Mae twyllwyr wedi dod o hyd i amrywiaeth o ffyrdd o ddwyn arian o ddioddefwyr, gan gynnwys ar-lein yn ogystal ag all-lein. Mae twyllwyr hefyd yn defnyddio ffyrdd gwahanol o gyfathrebu â dioddefwyr posibl sy’n cynnwys y canlynol:

 • ffonio pobl yn eu cartrefi neu yn y gwaith,
 • ffonio neu anfon negeseuon testun i ffonau symudol,
 • e-byst ffug ac e-byst gwe-rwydo,
 • defnyddio hunaniaeth ffug ar wefannau caru a gwefannau eraill,
 • sefydlu gwefannau ffug,
 • sefydlu proffiliau Facebook neu gyfryngau cymdeithasol ffug,
 • postio llythyrau i gartrefi sy’n honni bod arian yn ddyledus ganddynt,
 • esgus bod yn elusen a churo ar ddrysau cartrefi i ofyn am roddion,
 • esgus bod yn gwmnïau telathrebu, cwmnïau gwasanaeth rhyngrwyd, cwmnïau cyfleustodau, banciau neu sefydliadau ariannol eraill megis cymdeithasau adeiladu neu Paypal
  ac ati.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am dwyll ar wefan Action Fraud.

MENU