South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

System dawel 999

Mae’r system Ateb Tawel yn galluogi rhywun sy’n ffonio 999 o ffôn symudol ond sydd â gormod o ofn gwneud sŵn, neu siarad, i wasgu 55 pan gaiff ei ysgogi – i roi gwybod i’r heddlu ei fod mewn argyfwng gwirioneddol.

Nid yw’n wir y bydd yr heddlu yn mynychu’n awtomatig os byddwch yn gwneud galwad 999 fud. Mae angen i alwyr wrando ac ymateb i gwestiynau a chyfarwyddiadau, yn cynnwys trwy beswch neu daro’r set llaw os yn bosibl, neu os ydynt yn defnyddio ffôn symudol, wedi cael ei ysgogi gan y system Ateb Tawel awtomataidd, trwy wasgu 55.

Mae’r system yn hidlo miloedd o alwadau tawel 999 damweiniol neu ffug a wneir yn ddyddiol. Mae tua 50 o alwadau argyfwng o ffonau symudol yn cael eu trosglwyddo’n ddyddiol gan gysylltydd BT i heddluoedd yn y Deyrnas Unedig o ganlyniad i rywun yn gwasgu 55 pan y’i hysgogir, gan alluogi’r heddlu i gyflawni ymchwiliadau brys i ymateb.

Mae ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o system i helpu pobl hysbysu’r heddlu pan fyddant mewn perygl dybryd ond yn methu siarad yn cael ei lansio gan y Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) 8fed Ebrill 2019.

Make Yourself Heard ‘How to Guide’ – Welsh
Make Yourself Heard poster – Welsh

 

MENU