South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Diogelwch Ar-lein

Mae Heddlu De Cymru yn gweithio gyda Get Safe Online i ddarparu cyngor ymarferol i’ch helpu i aros yn ddiogel ar-lein.

Caiff y wybodaeth hon ei chyflwyno o dan y categorïau canlynol gyda chyngor manylach o fewn pob adran. Gallwch gael gafael ar y cyngor hwn o fewn gwefan Get Safe Online.

Personol:

 • Diogelu eich cyfrifiadur
 • Diogelu eich hun
 • Ffonau Clyfar a Llechi
 • Siopa, Bancio a Thaliadau
 • Diogelu plant
 • Rhwydweithio Cymdeithasol

Busnes:

 • Caledwedd a Dyfeisiau
 • Diogelwch Gwybodaeth
 • Diogelwch Ar-lein
 • Rheolau, Canllawiau a Gweithdrefnau
 • Meddalwedd
 • Ffyrdd o weithio
 • Cadw plant yn ddiogel ar-lein

Mae nifer o adnoddau ar gael er mwyn helpu plant i aros yn ddiogel ar-lein, gan gynnwys:

 • Thinkuknow
 • Google’s Internet Legends
 • Cwrs Cadw plant yn ddiogel ar-lein NSPCC
 • Diogelwch plant ar-lein: canllaw ymarferol ar gyfer darparwyr cyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau rhyngweithiol (PDF)
 • Rhagor o Gyngor

Os hoffech gael rhagor o gyngor ar aros yn ddiogel ar-lein, cysylltwch â Chynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol eich heddlu lleol.

Os ydych wedi cael eich twyllo neu wedi profi seibrdroseddu, rhowch wybod amdano i Action Fraud, canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll a throsedd ar y rhyngrwyd. Nid yw Action Fraud yn wasanaeth argyfwng, felly ffoniwch 999 os ydych mewn perygl uniongyrchol.

MENU