South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cyfryngau Cymdeithasol

Ni fydd yr heddlu yn ymdrin â sylwadau annymunol am bobl ar y cyfryngau cymdeithasol oni fydd yn ymwneud â throsedd.

Gall troseddau gynnwys bygythiadau i ladd, bygythiadau i achosi difrod, ymddygiad troseddol sy’n arwain at aflonyddwch a sylwadau sy’n annog casineb hiliol, trais neu derfysgoedd. Os felly, ffoniwch Heddlu De Cymru ar 101 er mwyn rhoi gwybod amdano.

O ran negeseuon cyffredinol sy’n annymunol neu’n anaddas, yn yr achos cyntaf, dylech gysylltu â’r cyfrwng cymdeithasol lle y gwnaed y sylwadau a gofyn iddynt am eu cymorth:

Os credwch eich bod wedi cael eich sarhau i’r fath raddau yr hoffech weithredu yna dylech ymgynghori â chyfreithiwr.

MENU