South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Adroddiad a gyhoeddwyd – Cam-fanteisio ar blant: gwaith amlasiantaeth lle bo plant yn cael eu lleoli y tu allan i’r sir, yn mynd ar goll, a bod risg y byddant yn cael eu cam-fanteisio’n rhywiol

Cam-fanteisio ar blant: gwaith amlasiantaeth lle bo plant yn cael eu lleoli y tu allan i’r sir, yn mynd ar goll, a bod risg y byddant yn cael eu cam-fanteisio’n rhywiol

Dyma adroddiad ar y cyd â AGGCC.

Mae’r adroddiad yn dwyn ynghyd adborth a thrafodaethau o’r gynhadledd ar y cyd, a gafodd ei mynychu gan 120 o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys darparwyr gofal preswyl a chynrychiolwyr o heddluoedd Cymru, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, swyddfa’r Comisiynydd Plant, AGGCC a’r trydydd sector.

MENU