South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Goroeswyr cam-drin domestig-digwyddiad adborth

Rydym yn cynnal digwyddiad grŵp anffurfiol ar gyfer goroeswyr cam-drin domestig i rannu eu barn a’u profiadau ynghylch sut yr ymdriniodd Heddlu De Cymru â’u hachos i helpu i wella ein gwasanaeth. Yn arbennig, byddem yn croesawu goroeswyr o’r gymuned PDDLLE i roi adborth.

Rydym yn deall y bydd dod i’r digwyddiad yn anodd, ond gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd y digwyddiad yn ddiogel a bydd gwasanaethau cymorth ar gael i’r sawl sy’n bresennol os oes angen. Trafodaeth grŵp anffurfiol fydd y digwyddiad lle y gall y rhai sy’n bresennol gyfrannu cymaint neu gyn lleied ag y maent yn gyfforddus yn ei wneud.

Mae Rachel Williams, Llysgennad Cymorth i Fenywod a goroeswr cam-drin domestig, yn cefnogi’r digwyddiad hwn.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ym Mhontypridd ddydd Mercher 13 Tachwedd 2019 18:00 – 20:30 a bydd lluniaeth ysgafn ar gael. I gofrestru eich diddordeb neu os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch Leanne.Heaven@south-wales.pnn.police.uk

Noder: er mwyn cynnal diogelwch a phreifatrwydd pawb sy’n bresennol, bydd angen ychydig o wybodaeth bersonol arnom er mwyn cadarnhau pwy ydych. Byddwn yn datgelu lleoliad y digwyddiad 48 awr ymlaen llaw i’r sawl sy’n dod y mae eu manylion adnabod wedi’u cadarnhau.

MENU