South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Cyngor

A oes cwestiwn gennych? Gofynnwch i’r Heddlu

Mae’r Prif Gwnstabl a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ochr yn ochr ag asiantaethau partner lleol, yn gweithio gyda’i gilydd i gadw De Cymru’n ddiogel. Gallwch gael gwybod mwy am y materion blaenoriaeth yr ydym yn mynd i’r afael yn ein Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2016-21

Yn y ddogfen byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am y materion sydd â blaenoriaeth y mae Heddlu De Cymru yn ymdrin â hwy, ynghyd â chyngor ymarferol ar ystod eang o faterion sy’n amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol i drosedd ar-lein.

Gallwch ein helpu i gadw De Cymru’n ddiogel trwy gymryd rhai camau syml i ddiogelu eich hun a’ch eiddo, a helpu i ddiogelu a chefnogi eich cymuned leol.