South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Cyngor

A oes cwestiwn gennych? Gofynnwch i’r Heddlu

Mae’r Prif Gwnstabl a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ochr yn ochr ag asiantaethau partner lleol, yn gweithio gyda’i gilydd i gadw De Cymru’n ddiogel. Gallwch gael gwybod mwy am y materion blaenoriaeth yr ydym yn mynd i’r afael yn ein Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2016-21

Yn yr adran hon byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am y materion sydd â blaenoriaeth y mae Heddlu De Cymru yn ymdrin â hwy, ynghyd â chyngor ymarferol ar ystod eang o faterion sy’n amrywio o ymddygiad gwrthgymdeithasol i drosedd ar-lein.

Gallwch ein helpu i gadw De Cymru’n ddiogel trwy gymryd rhai camau syml i ddiogelu eich hun a’ch eiddo, a helpu i ddiogelu a chefnogi eich cymuned leol.

Ein Hymgynghorwyr Gostwng Troseddu a Thactegol

Mae ein Hymgynghorwyr Gostwng Troseddu a Thactegol yn gweithio ar draws ardal yr heddlu ac maent ar gael i roi cyngor a gwybodaeth er mwyn helpu i’ch atal rhag dioddef troseddau.

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

Emma Davies, Ymgynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol
T: 01443 743629, E: emma.davies@south-wales.pnn.police.uk

Carl Elliott, Ymgynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol
T: 01443657247, E: Carl.Elliott@south-wales.pnn.police.uk

Caerdydd

Michael Shears, Ymgynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol
T: 029 20 338 414 E: Michael.Shears@south-wales.pnn.police.uk

Steve Abson, Ymgynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol
T: 02920 527432, E: Steve.Abson2@south-wales.pnn.police.uk

Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg

Deborah Elward, Ymgynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol
T: 01656 679558, E: Deborah.Elward@south-wales.pnn.police.uk

Abertawe a Castell-nedd Port Talbot

Mary Williams, Ymgynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol
T: 01639 889178, E: Mary.Williams@south-wales.pnn.police.uk

Kevin Evans, Ymgynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol
T: 01639 889147, E: Kevin.Evans@south-wales.pnn.police.uk

Tony Pain, Ymgynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol
T: 01639 889722, E: Tony.Pain@south-wales.pnn.police.uk