South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cofrestriad yr heddlu ar gyfer dinasyddion o dramor lle mae’n ofynnol iddynt gofrestru fel un o amodau eu fisa

Mae’n ofynnol i weithwyr a myfyrwyr gofrestru gyda’r heddlu fel amod o’u cerdyn preswyl / Biometrig preswyl. Mae’n ofynnol i weithwyr a myfyrwyr sy’n dymuno cofrestru gofrestru apwyntiad gan ddefnyddio’r ffurflen isod:

Cyfeiriad:
O ddydd Llun 10 Medi 2018 cynhelir pob proses gofrestru gyda’r heddlu yn:-
Gorsaf Heddlu Tredelerch
713 Heol Casnewydd/Newport Road
Caerdydd CF3 4FD


Bydd angen i wladolion tramor sydd am gofrestru ddod â’r dogfennau perthnasol ar gyfer cofrestru gyda’r Heddlu:

  • Pasbort
  • Cerdyn biometrig
  • 2 lun pasbort
  • £34.00 mewn arian parod
  • Holiadur wedi’i gwblhau (os ydych yn fyfyriwr) a llungopi o’u pasbort, fisa mynediad a cherdyn Biometrig.

Mae nifer o fysiau sy’n mynd i Dredelerch, rhif 30, 49 a 50. Gofynnwch am gael dod oddi ar y bws yng Ngerddi Rumney Hill ac yna cerddwch i fyny’r bryn am tua 50 metr ac fe welwch orsaf yr heddlu ar y chwith.


Defnyddiwch yr intercom i gael mynediad.

Cynhelir y cofrestriadau bob wythnos:-
Dydd Llun 08.30 – 14.00
Dydd Mawrth 08.30 – 14.00
Dydd Mercher 08.30 – 14.00
Dydd Iau 08.30 – 14.00
Dydd Gwener 08.30 – 14.00
Ar gau ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

MENU