South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Siân Freeman – Prif Swyddog Caffael Strategol

Sian Freeman

Penodwyd Siân yn Bennaeth Caffael yn 2009, â chyfrifoldeb dros sicrhau gwerth am arian ar gyfer yr holl gynnyrch a’r gwasanaethau sy’n cael eu caffael gan yr heddlu.

Yn ei rôl bresennol fel Prif Swyddog Caffael Strategol, mae ganddi gyfrifoldeb strategol dros gydlynu gweithgarwch caffael ar y cyd ar gyfer heddluoedd Dyfed Powys, Gwent a De Cymru.
Mae gan Siân dros 20 mlynedd o brofiad masnachol yn y sectorau preifat a chyhoeddus, yn cynnwys rolau caffael yn Sony Manufacturing a ACCO Brands.

MENU