South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Martin Smedley – Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Gwybodaeth

Martin Smedley

Mae Martin wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau Technoleg Gwybodaeth, gan gynnwys Cymorth Technegol, Datblygu Meddalwedd, Rheoli Cynnyrch a Rheoli Technoleg Gwybodaeth yn y sectorau Preifat, Cyhoeddus ac Elusennol.

Ymunodd Martin, sy’n Weithiwr Technoleg Gwybodaeth Proffesiynol Siartredig, â Heddlu De Cymru fel Pennaeth TGCh yn 2003, gan ddod yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Gwybodaeth yn dilyn uno’r adran Technoleg Gwybodaeth â’r adran Rheoli Gwybodaeth.

MENU