South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Jeremy Vaughan, Dirprwy Brif Gwnstabl

Ymunodd Jeremy Vaughan â Heddlu De Cymru ym mis Mehefin 2016 fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol cyn ei ddyrcafiad i Dirpwry Prif Gwnstabl yn Rhagfyr 2019.

Dechreuodd gyrfa Jeremy ym maes plismona gyda Heddlu Gogledd Cymru yn 1996. Bu’n Gwnstabl ym Mhwllheli, Caernarfon ac Ynys Môn cyn cael ei ddyrchafu’n Rhingyll yn 2001 yn Llangefni.

Bu Jeremy yn gweithio yn yr Adran Safonau Proffesiynol fel Arolygydd Dros Dro cyn cael ei ddyrchafu’n Dditectif Arolygydd yn yr Wyddgrug yn 2006. Bu hefyd yn Dditectif Arolygydd yn Wrecsam cyn cael ei ddyrchafu’n Dditectif Brif Arolygydd dros Sir Ddinbych a Chonwy yn 2008.

O 2010, gweithiodd Jeremy fel Uwcharolygydd yn y Gwasanaethau Corfforaethol, yna yn 2012 fel Comander Ardal dros Ardal Ddwyreiniol yr Heddlu. Yn ystod y cyfnod hwn astudiodd ar gyfer MBA ym Mhrifysgol Bangor. Yn ddiweddarach yn 2012 daeth yn gyfrifol am Wasanaethau Cymorth Gweithredol fel Prif Uwcharolygydd, cyn dod yn Brif Uwcharolygydd Gwasanaethau Plismona Lleol yn 2014.

Yn flaenorol Jeremy oedd arweinydd strategol Plismona’r Ffyrdd yng Nghymru ac mae bellach yn ddirprwy gadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Llygredigaeth.

Symudodd Jeremy i Heddlu De Cymru yn 2016, gan ddod yn gyfrifol am bortffolio Ymgyrchoedd Arbenigol. Roedd hyn yn cynnwys cyfrifoldeb cyffredinol am Safonau Proffesiynol, Cyfiawnder Troseddol a Chynllunio Gweithredol, gan gynnwys y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus.

Ym mis Rhagfyr 2017 daeth yn gyfrifol am bortffolio Plismona Tiriogaethol sy’n cynnwys arwain Plismona yn y Gymdogaeth.

Fel Dirprwy Brif Gwnstabl, mae’n gyfrifol am rhedeg y sefydliad o ddydd i ddydd ar ran y Prif Gwnstabl a chydlynu cyffredinol o’r cynllun cyflenwi penaethiaid.

Mae Jeremy yn briod, gyda thri phlentyn bach. Yn siaradwr Cymraeg rhugl, penodwyd Jeremy i Orsedd Cymru yn 2019 am ei wasanaethau i’r Gymraeg yn y gwasanaeth Plismona.

Y tu hwnt i blismona, mae’n hoffi beicio, rygbi a chadw’n heini.

Gallwch gysylltu â DCC Vaughan ar e-bost : ACPO.Staff.Office@south-wales.pnn.police.uk

MENU