South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Gwyn Williams – Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cyllid Corfforaethol

Gwyn Williams

Dechreuodd Gwyn ar ei yrfa ym maes Cyllid gyda Chyngor Sir Morgannwg Ganol yn 1979, gan gyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau clerigol a meithrin ei grefft fel archwiliwr. Wedyn, symudodd i’r GIG a daeth yn Archwilydd Cyfrifiadurol ar gyfer Awdurdod Rhanbarthol Cymru (WHCSA) cyn dychwelyd i fyd llywodraeth leol gyda Chyngor Bwrdeistref Rhondda (a ddaeth yn Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn 1996).

Dyma pryd y rhoddodd Gwyn y gorau i archwilio a symudodd i fyd rheoli ariannol, gan dderbyn swydd fel Prif Gyfrifydd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cafodd ei benodi i’w swydd bresennol gyda Heddlu De Cymru yn 2004.

MENU