South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

David Holloway-Young, Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol

Cafodd David ei benodi yn Gyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol ym mis Mai 2017, ar ôl gweithio yn flaenorol fel Prif Gyfrifydd Ariannol yn Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent am y 14 blynedd blaenorol. Mae David wedi meithrin profiad haelaeth o greu cyfrifon statudol, rheoli trysorlys, llywodraethu corfforaethol, trethiant, rheoli newid, cyllidebu, paratoi achosion busnes a chyflawni swyddogaethau gwasanaethau canghellor. Mae David yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ac mae ganddo radd mewn Mathemateg.

Mae’n briod ac mae ganddo dri o feibion ac mae’n hoff iawn o chwaraeon ar ôl chwarae a hyfforddi Pêl-droed Americanaidd am 30 mlynedd.

MENU