South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Christopher Shattock, MSc MBA MMS(Dip) – Pennaeth Ystadau

Chris Shattock

Gweithiodd Chris fel peiriannydd cynnal a chadw am 12 mlynedd cyn ymuno â Heddlu De Cymru ym mis Chwefror 1996, lle bu’n ymgymryd ag amrywiaeth o rolau cyn cael ei benodi’n Bennaeth Ystadau yn 2007.
Mae Chris yn gyfrifol am bob agwedd ar yr amgylchedd adeiledig, sy’n cynnwys popeth o gynnal a chadw ystâd fawr yr heddlu i brosiectau cyfalaf sy’n werth miliynau o bunnoedd. Ar hyn o bryd mae’n arwain ei brosiect mwyaf heriol hyd yn hyn, sef creu estyniad i brif adeilad gweinyddol ein pencadlys heddlu a’i adnewyddu’n llwyr, er mwyn gwneud lle i Ganolfan Reoli gydweithredol ar gyfer y Tri Gwasanaeth Brys.
Mae’r Tîm Ystadau a Chyfleusterau, dan arweiniad Chis, yn ymgymryd ag ystod eang o swyddogaethau gan gynnwys contractau gwasanaeth, rheoli amgylcheddol, rhaglen optimeiddio a rhesymoli, a gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw 24 awr.

MENU