South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Catherine Llewellyn – Pennaeth Cyfathrebu

Catherine Llewellyn

Mae Catherine wedi bod yn Bennaeth Cyfathrebu Heddlu De Cymru er 2011.

Mae ganddi 17 mlynedd o brofiad mewn marchnata a chyfathrebu ac mae’n gyfrifol am gydlynu cyfathrebu strategol ar draws y sefydliad a darparu cyngor a chefnogaeth broffesiynol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl.

Mae Catherine yn arwain tîm cyfathrebu sy’n cynnwys marchnata, cyfathrebu mewnol, cysylltiadau â’r cyfryngau, cyfathrebu digidol, argraffu a chyfryngau gweledol.

MENU