South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Amanda Davies, FCIPD, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth Dros Dro

Amanda Davies

Ymunodd Amanda, a gafodd ei geni ym Mhort Talbot a’i magu ym Mhorthcawl, â Heddlu De Cymru fel teipyddes ym mis Ebrill 1979. Pan ymunodd, ei huchelgais oedd bod yn ysgrifenyddes y Prif Gwnstabl ond dilynodd ei gyrfa drywydd gwahanol gyda dyfodiad y rhaglen sifileiddio a symudodd yn annisgwyl i’r adran Adnoddau Dynol (neu’r adran Bersonél fel y’i galwyd bryd hynny).

A hithau’n awyddus i sicrhau bod ganddi’r cymwysterau proffesiynol i ategu ei phrofiad, enillodd HND ac yna Ddiploma Ôl-raddedig ym maes Rheoli Adnoddau Dynol ac mae bellach yn Gymrawd o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu. Cafodd y cyfle a’r gefnogaeth i symud drwy rengoedd staff yr heddlu i ddod yn rheolwr gweinyddol, Swyddog Cymorth Adnoddau Dynol, Partner Busnes Adnoddau Dynol, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ac ym mis Gorffennaf 2017, daeth yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymorth Dros Dro.

Bu’n falch dros ben pan enillodd Wobr Arwain Cymru am Arweinyddiaeth Drawsnewidiol yn 2007, a bu’r un mor falch pan enillodd gymhwyster Cymraeg CBAC gan nad yw’n ieithydd naturiol.

Mae llwybr gyrfa Amanda wedi bod yn ddiddorol ac yn enghraifft o’r ffordd y gall staff yr heddlu gamu ymlaen yn y sefydliad os mai eu hucheglais yw gwneud hynny.

Gallwch gysylltu â Mrs Davies ar e-bost : ACPO.Staff.Office@south-wales.pnn.police.uk

MENU