South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Newyddion ac apeliadau
18th Gorffennaf 2017

Mae Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan, wedi cyhoeddi ei ymddeoliad o’r heddlu.

6th Gorffennaf 2017

Mae pedwar aelod o gang cyffuriau wedi eu carcharu ar ôl i’r heddlu atafaelu gwerth bron i £30,000 o gyffuriau a llawer o filoedd mewn arian parod yn ystod ymchwiliad hir a chymhleth. Pleidiodd Liam Wall, 27, Lee Smith, 28, Connor Morse, 21, a Christop …

28th Mehefin 2017

Mae’r broses o orfodi a chribddeilio plant ar-lein, y cyfeirir ati yn aml yn Saesneg fel ‘sextortion’ neu ‘flacmelio drwy we-gamera” – ffurf ar flacmel digidol lle y defnyddir gwybodaeth neu luniau rhywiol i gael deunydd rhywiol, ffafrau rhywiol neu arian, wedi saethu i fyny dros y blynyddoedd diwethaf, ond ni roddir gwybod i’r awdurdodau perthnasol am y rhan fwyaf o achosion o hyd.

26th Mehefin 2017

Mae Heddlu De Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â heddluoedd ledled Cymru, Llywodraeth Cymru a Phartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru, ‘GoSafe’ er mwyn atgoffa cymunedau o bwysigrwydd cadw at y terfyn cyflymder, bod 20 mya yn ddigon a bod y terfyn cyflymder hwnnw yn angenrheidiol pan fydd wedi’i bennu.

23rd Mehefin 2017

Mae pedoffilydd llygredig yn dechrau ei dymor o 15 mlynedd yn y carchar ar ôl iddo gael ei ddyfarnu’n euog o gyfres o droseddau rhywiol yn dyddio’n ôl i 2010.

21st Mehefin 2017

Mae Heddlu De Cymru yn atgoffa preswylwyr a deiliaid tai ledled y rhanbarth i ‘Stopio a Chloi’, a chadw eu heiddo’n ddiogel yn ystod misoedd yr haf.

14th Mehefin 2017

Caiff mwy o weithwyr a staff gwyliau yn nigwyddiadau mawr yr haf yn cael eu hyfforddi ar beth i’w wneud os bydd digwyddiad terfysgol yn dilyn yr erchyllterau ym Manceinion a Llundain.

1st Mehefin 2017

Yr haf hwn, bydd swyddogion yr heddlu ledled Cymru yn targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill drwy yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

MENU