South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Newyddion ac apeliadau
17th Mawrth 2017

Mae Bob Evans wedi’i benodi i rôl newydd Dirprwy Brif Gwnstabl Cymru Gyfan. Bydd yn cynorthwyo Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabliaid yng Nghymru i ymchwilio i’r potensial i gydweithio a datblygu’r potensial hwnnw. Mae Mr Evans yn dechrau ei swydd ar 1 Ebrill.

17th Mawrth 2017

Mae arwyr o brif dîm rygbi cenedlaethol Cymru wedi dangos eu cefnogaeth i Operation Net Safe, ymgyrch Cymru gyfan i ddiogelu plant.

16th Mawrth 2017

Cafodd dros 18,000 o bobl yng Nghymru eu stopio a’u profi ar gyfer yfed a gyrru neu yrru o dan ddylanwad cyffuriau, yn ystod Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Cymru Gyfan y gaeaf hwn.

13th Mawrth 2017

Prif ddiben y rôl yw darparu a chydgysylltu gwasanaeth cymorth bugeiliol rhyng-enwadol i swyddogion yr heddlu a staff a gyflogir gan Heddlu De Cymru, ynghyd â chefnogaeth i Gwnstabliaid Gwirfoddol, a gwirfoddolwyr eraill sydd wedi eu lleoli yn yr heddlu, a’u teuluoedd. Mae proffil y rôl ar gael i’r rheini sydd â diddordeb Yn ychwanegol at broffil

8th Mawrth 2017

Mae Heddlu De Cymru wedi cael gradd “da” am gadw pobl yn ddiogel a lleihau trosedd. Dyma yw’r casgliad cyffredinol yr adroddiad diweddaraf ar effeithiolrwydd yr heddlu gan Arolygydd Cwnstabliaeth EM.

MENU