South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru

 

Yr Ymddiriedolwyr

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cael ei rhedeg gan grŵp o ymddiriedolwyr sy’n bobl leol. Maen nhw’n sicrhau y defnyddir yr arian yn y ffordd fwyaf effeithiol ac yn gweithio’n agos â rhoddwyr a’r cymunedau.

Adrian Oliver: Uwch Bartner gyda Chyfreithwyr Dolmans – Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Matt Jukes: Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

Gareth Madge: Cyfarwyddwr Gwasanaeth Corfforaethol a Chyfreithiol Heddlu De Cymru

Mrs Anne Morgan: Ynad Heddwch, Dirprwy Raglaw, Cyn Uchel Siryf

Mrs Elizabeth Singer: Uchel Siryf Canol Morgannwg

Mr David Jenkins: Uchel Siryf De Morgannwg

Mr Martyn Jenkins: Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg

Cefnogi Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru

Gwneud Rhodd

Gallwch gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth Ieuenctid a gwneud rhodd mewn nifer o ffyrdd. Gallwch wneud rhodd ar-lein drwy ein tudalen Just Giving: www.justgiving.com/swpyouthtrust/donate

Gallwch hefyd roi drwy siec, neu archeb bost. Dylid gwneud pob siec neu archeb bost yn daladwy i Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru, a’u postio i:

Cydgysylltydd Ymddiriedolaeth Ieuenctid, Llywodraethu Corfforaethol, Pencadlys Heddlu De Cymru, Lyndsay Court, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU.

Codi Arian

Os hoffech gynnal digwyddiad codi arian, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01656 655655.

E-bost: swpyouthtrust@south-wales.pnn.police.uk

Ysgrifennwch at: Cydgysylltydd Ymddiriedolaeth Ieuenctid, Llywodraethu Corfforaethol, Pencadlys Heddlu De Cymru, Lyndsay Court, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU.

Elusen Gofrestredig Rhif: 1133057