South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Dathlu 50 mlynedd o gadw De Cymru’n ddiogel

South Wales Police 50 year anniversary

Y mis hwn, rydym yn dangos sut mae iwnifform yr heddlu wedi datblygu dros y blynyddoedd.

Edrychwch ar y gwahaniaeth rhwng iwnifform 1969 a nawr!

Siaradodd ein Dirprwy Brif Gwnstabl, Richard Lewis, am faint mae’r iwnifform wedi newid yn ystod ei gyfnod o fwy na 30 mlynedd gyda Heddlu De Cymru.
“Mae ein heddlu yn sicr wedi newid llawer dros 50 mlynedd. Does ond angen i chi edrych ar yr iwnifform, lleoliadau gorsafoedd yr heddlu a’r gwelliannau technolegol rydym wedi eu gwneud.

“Pan ymunais nôl yn 1987, roeddem yn cael crysau glas, pastynau pren a fyddai’n ffitio i mewn i bocedi hir yng nghoes eich trowsus, siwmperi gwlanog a thiwnigau ar gyfer gwaith o ddydd i ddydd.

Mae hanes y sefydliad hwn o’n cwmpas i gyd. Mae i’w weld yn waliau ein gorsafoedd, yn y cymunedau rydym yn eu plismona, ac yn eich calonnau a’ch meddyliau chi, ein staff hen a newydd.”
Dilynwch ni y mis hwn wrth i ni ddangos sut mae’r iwnifform wedi newid a datblygu dros y blynyddoedd.
Edrychwch ar y gwahaniaeth rhwng iwnifform 1969 a nawr! #HDC50