South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Eisteddfod Caerdydd 2018

Mae Eisteddfod 2018 yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.

Bydd Heddlu De Cymru yn gweithio gyda threfnwyr yr Eisteddfod a’r awdurdod lleol er mwyn helpu i ddarparu Eisteddfod ddiogel a phleserus ar gyfer trigolion lleol a’r rhai a fydd yn ei mynychu.

Fel rhan o’n hymgyrch blismona byddwn yn defnyddio amrywiaeth o swyddogion, gan gynnwys swyddogion arfog, er mwyn sicrhau diogelwch y digwyddiad wythnos o hyd.

Byddwn hefyd yn gweithredu ‘gorsaf heddlu symudol’ yn y digwyddiad (stondin S04) i ddelio ag unrhyw ymholiadau cyhoeddus.
Yn ogystal â delio â materion yn ymwneud â’r Heddlu, byddem yn annog aelodau’r cyhoedd i ymweld â’r orsaf er mwyn dysgu mwy am ein gwaith, sut i ymuno â Heddlu De Cymru, a chael gwybodaeth am Atal troseddau. Gallwch hefyd ddysgu mwy am yr ymrwymiad parhaus i ddarparu gwasanaeth plismona cwbl ddwyieithog i gymunedau De Cymru.

Yn ogystal â hyn, byddwn yn cynnig llu o weithgareddau llawn hwyl eraill i blant a phobl o bob oedran drwy gydol yr wythnos.

Bydd cydweithwyr a chynrychiolwyr o Schoolbeat, yr Uned Seiberdroseddu Ranbarthol, Taclo’r Tacle, Comisiwn Thomas, y tîm Gweithlu Cynrychioliadol a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, yn ymuno â ni yn ystod yr wythnos.

Ceir manylion llawn am y digwyddiad isod:

Gwefan yr Eisteddfod

Gwefan Cyngor Caerdydd

Gwybodaeth Teithio

MENU