South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

South Wales Police Heritage Centre


Mae Canolfan Treftadaeth Heddlu De Cymru yn ail-greu hanes plismona yn Ne Cymru. O'r oes Geltaidd hyd heddiw, rydym yn adrodd straeon diddorol swyddogion De Cymru ar hyd y degawdau. Cewch gyfle i weld gwisg cwnstabl Fictorianaidd; dysgu am ddyletswyddau anodd swydogion Morgannwg yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a gweld rhai o'r arfau a ddefnyddiwyd yn erbyn yr heddlu. Mae ein horielau yn cynnwys amrywiaeth o arteffactau, gan gynnwys lifrai ac offer yr heddlu dros y blynyddoedd, megis gefynnau, radios a lifrai arwisgedig Prif Gwnstabliaid o'r 19eg ganrif. Mae gennym hefyd Ystafell Gyhuddo i dderbyn pobl i'r ddalfa yn ein hamgueddfa, yn ogystal â chell i unrhyw ymwelydd sy'n torri'r gyfraith!
A gallwch fynd ar y daith rithwir, ryngweithiol a 360 gradd hon o'r Ganolfan Dreftadaeth.
Sut y gallaf drefnu fy ymweliad? Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw anfon e-bost i policeheritage@south-wales.pnn.police.uk,  er mwyn nodi ar ba ddyddiad ac amser yr hoffech chi ymweld â ni. Yna byddwch yn derbyn e-bost gennym yn cadarnhau eich manylion. Fel arall ffoniwch 01656 761 855  a gadewch neges. Mae apwyntiadau ar gael ar ddydd Mercher fel arfer. Fodd bynnag, os bydd gennych gais penodol neu gais grŵp, mae croeso i chi gysylltu â ni ac os yw'n bosibl byddwn ni'n gwneud ein gorau glas i ddarparu ar eich cyfer.
Family History Research
Os ydych chi'n ymchwilio i aelod o'r teulu, cysylltwch â Archifau Morgannwg, ffoniwch 02920 872200 neu Wasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg, ffoniwch 01792 636000.
MENU