South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae’n ofynnol i gyflogwyr yn y sector cyhoeddus sydd â 250 o gyflogeion neu fwy gyhoeddi gwybodaeth am y bylchau cyflog rhwng y rhywiau.

Mae’n tynnu sylw at ein gweithlu, nifer staff yr heddlu a swyddogion yr heddlu rydym yn eu cyflogi yn ogystal â’r cydbwysedd rhwng y rhywiau yn ein sefydliad.

Mae ein hadroddiad yn dangos nad yw dynion a merched yn cael eu talu’n wahanol am yr un math o waith yn Heddlu De Cymru. Fodd bynnag, mae canran uwch o ferched yn gweithio o fewn y graddau is ar gyfer staff yr heddlu, ac mae llai o swyddogion yr heddlu sy’n ferched ar y cyfan.

MENU