Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd traffig bosibl

Diolch yn fawr.

Ar y cyfan, dydyn ni ddim yn gweithredu pan nad oes tystiolaeth ategol na thystion annibynnol i'r digwyddiad traffig ffyrdd, ond fe fydd eich adroddiad chi’n cael ei ddefnyddio i wella'r wybodaeth sydd gennym am droseddau traffig ac fe allai ein helpu i ddatrys y mater rydych wedi'i godi.

Cliciwch 'Cychwyn' isod i roi cymaint o fanylion ag y gallwch am y digwyddiad.

 

Cyfartaledd amser cwblhau: deg munud

 

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y digwyddiad
  • manylion y person arall, neu’r bobl eraill, oedd yn rhan o’r digwyddiad
  • rhif cofrestru a gwneuthuriad eu cerbyd

Cychwyn