Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Cofnodi gwrthdrawiad at ddibenion yswiriant

Diolch.

Os na anafwyd unrhyw un yn y gwrthdrawiad a'ch bod eisoes wedi cyfnewid manylion cyswllt, nid oes unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol arnoch i riportio'r digwyddiad hwn i'r heddlu.