A yw’n argyfwng?

Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl uniongyrchol neu os oes angen cymorth arnoch ar unwaith, ffoniwch  999 nawr.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Os ydych mewn perygl ond na allwch siarad ar y ffôn, dylech ddal ffonio 999, yna dilyn y cyfarwyddiadau hyn yn dibynnu a ydych yn ffonio o ffôn symudol neu linell dir.

Bydd y ffurflen yn cymryd tua 5 i 10 munud i'w llenwi, felly gofalwch eich bod yn ddiogel i gymryd yr amser hwnnw i'w llenwi.

Defnyddiwch y botwm 'Allanfa Gyfllym’ os oes angen. Bydd yn cau'r wefan hon ac yn agor peiriant chwilio Google; fydd eich ffurflen ddim yn cael ei chadw ac ni fydd yn cael ei hanfon aton ni.

Bydd eich adroddiad yn mynd i'n canolfan gysylltu 24/7 a bydd yn cael ei hadolygu o fewn ychydig oriau fan bellaf.

Bydd swyddog sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig yn cysylltu â chi o fewn 24 awr fan bellaf, neu ar yr adeg ac yn y ffordd rydych chi wedi gofyn inni wneud (byddwn yn gofyn am hyn ar y ffurflen).

Wnawn ni ddim anfon derbynneb ebost atoch, gan y gallai hynny fod yn fygythiad i'ch diogelwch.

Os ydych chi'n poeni y gallai rhywun weld eich hanes gwe, dyma wybodaeth am sut i guddio’r ymweliad hwn

Sylwch: mae'r gwasanaeth hwn ar gael er mwyn riportio ymddygiad sy’n rheoli, yn bwlio, yn bygwth neu’n dreisgar rhwng partneriaid, cyn-bartneriaid, aelodau o'r teulu neu ofalwyr.

Os yw’r hyn rydych am ei riportio wrthym ni yn ymwneud â phobl sydd ddim yn perthyn i’w gilydd yn y modd hwnnw, defnyddiwch ein gwasanaeth riportio troseddau ar-lein

 

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Mae angen cyfeiriad arnom fel y gallwn wneud yn siŵr bod eich adroddiad yn cyrraedd yr heddlu cywir. Ni fyddwn yn mynd i’r cyfeiriad oni bai eich bod chi neu rywun arall mewn perygl uniongyrchol.

Rhowch god post llawn neu rannol yn y blwch isod a chliciwch ar 'Dod o hyd i cyfeiriad' i weld y cyfeiriadau sy'n cyfateb a dewiswch eich cyfeiriad chi.

Os mai hwn yw’r cyfeiriad cywir, cliciwch ‘Iawn’ i barhau. Os nad hwn yw’r cyfeiriad cywir, chwiliwch neu ddewis eto.

Iawn

Rheolaethau chwilio lleoliad

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddod o hyd i'r union gyfeiriad, neu llusgwch y pin ar y map i nodi'r lleoliad mor agos ag y gallwch. Byddwch yn gallu rhoi mwy o fanylion yn nes ymlaen.

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

Ydy’r lleoliad hwn yn gywir?